Temakurs

Kurs i fire deler.

Dato:

Del 1: 21. – 24. februar 2017
Del 2: 04. – 07. april 2017
Del 3: 15. – 18. august 2017
Del 4: 17. – 20. oktober 2017

Søknadsfrist (for alle delene): 01. november 2016.

Mål: Kurset har som mål å bidra til økt deltakelse i samfunn og organisasjonsliv og oppnå større brukermedvirkning og medbestemmelse i eget liv, og øke muligheten for aktiv deltakelse og kommunikasjon i nærmiljø og eget nettverk. Dette kan forebygge isolasjon/bidra til å redusere isolasjon.

Tema/ kursinnhold: Aktuelle samfunnstemaer og generell samfunnskunnskap som kan bidra til økt deltakelse i samfunn og nærmiljø. Aktuelle temaer i år er norske hovednæringer, internasjonale organer, kunst/ kultur og dagsaktuell norsk politikk.

Kursholder/foreleser: Kjell-Henrik Hendrichs m. fl.

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet