Organisasjon

Styret
Styret er Eikholts øverste organ, og består av styreleder og fire medlemmer. To av styremedlemmene skal representere brukere av Eikholts tilbud.

Styreleder
Ragnhild Røed

Styremedlemmer
Kari Kristine Engan – brukerrepresentant døvblindblitte
Kjell Storelid – brukerrepresentant døvblindfødte
Erik Dalheim
Elbjørg Liverød – ansattes representant

Varamedlemmer
Johan Baumann
John Arne Torstensen – brukerrepr.
Kari Schjøll Brede – ansatterepr.

Ledelsen
Eikholts ledelse består av direktør og lederne for fagavdeling og driftsavdeling, samt IT-sjef. Ledermøtet er rådgivende organ for direktøren.

Direktør:
Roar Meland

Avdelingsledere
Guro Lillehaug, fagsjef
Annicken Wærn Bratland, Driftssjef

 
Organisasjonskart

Organisasjonskart