Stillingen som fagsjef ved Eikholt blir ledig

Har du lyst til å bli den nye fagsjefen ved Eikholt? Vår fagsjef går av med pensjon. Nå har du mulighet for å overta en spennende og utfordrende jobb.

Som fagsjef blir du ansvarlig for den faglige utviklingen og ledelse av fagavdelingen med for tiden 12 ansatte. Fagstaben består av godt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse innen helse, IT, pedagogikk og sosialt arbeid. Du vil få mulighet til å påvirke strategi og videre utvikling av virksomheten.

Eikholt er et kompetansesenter med to nasjonale oppdrag:

  1. Ansvar for NAV tilpasningskurs for personer med kombinert syns – og hørselsnedsettelse/døvblindhet.
  2. Inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Som spesialisthelsetjeneste har vi hovedfokus på å bygge opp og formidle kompetanse innen syns – og hørselsnedsettelse / døvblindhet.

Eikholt er en ideell stiftelse lokalisert på Konnerud i Drammen.

Arbeidsområder:
• Ledelse og utvikling av fagavdelingen med fokus på tverrfaglighet og videreutvikling av medarbeidere
• Videreutvikling av tilpasningskurs for døvblinde
• Ansvar for kompetanseutvikling og kompetansespredning

Kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning fra universitet eller høgskole
• Ledererfaring

Vi vil vektlegge
• Evne til å stimulere til fagutvikling i et tverrfaglig miljø
• Erfaring fra FOU-arbeid og prosjektarbeid
• Erfaring fra strategisk arbeid
• Erfaring fra arbeid med personer med sansetap
• Personlig egnethet

Vi tilbyr:
• Et utfordrende og spennende arbeid med deltakelse i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
• Gode faglige utviklingsmuligheter
• Et godt arbeidsmiljø
• Fleksibel arbeidstid
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Roar Meland,
telefon 906 73 943.

Søknad med CV sendes til post@eikholt.no.

Søknadsfrist: 27.april 2018