Påmelding

Nasjonal Tolkekonferanse i Haptisk kommunikasjon

 • Tid: 6. – 7. juni 2018
  Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen
  Påmeldingsfrist: 14.mai

  Konferanseavgift / egenandel kr 1000,-
  Konferansen har fått økonomisk støtte slik at prisen er lav og lik uansett deltakelse på middag/overnatting. Det blir sendt ut faktura.
 • Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praksis. Alle får mulighet til å delta på to arbeidsstasjoner. Sett opp tre alternativer i prioritert rekkefølge. Vi kan ikke love at alle får oppfylt ønskene sine da det er et begrenset antall personer på hver gruppe.

  Arbeidsstasjon 1 – Haptisk kombinert med førerhund
  Arbeidsstasjon 2 – Haptisk i treningssituasjoner
  Arbeidsstasjon 3 – Haptisk i forbindelse med forflytning ute / Friluftsliv
  Arbeidsstasjon 4 – Haptisk som tilskuer på sportsarrangement
  Arbeidsstasjon 5 – Haptisk kombinert med taktil kommunikasjon