Påmelding

Fagkonferansen «Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel»

Konferanseavgift kr 1.000,- betales ved påmelding til konto nr. 2310 07 22178. Merk innbetalingen med deltakernavn og teksten «Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel».
    (Ankomst den 18. januar tidligst kl 17:00)