Utredning

Vi er opptatt av at du skal kunne utnytte din syns- og hørsels-rest best mulig. For å få det til er det viktig å starte med grundige syns- og hørselskartlegginger. Dine behov og ønsker er utgangspunktet for kartleggingen. Vi kan også gi kartleggingstilbud til deg som har vært her før, dersom det er behov for ny oppfølging.

«AV- klinikken»
Vi ser på samspillet mellom syn og hørsel og hvilke konsekvenser ditt kombinerte syns – og hørselstap har for deg i hverdagen. Rådgiverne på de ulike fagfeltene samarbeider for å kunne gi deg best mulig tilpasning ut fra dine behov. Ved kartlegging av personer med medfødt døvblindhet legger vi vekt på samarbeid med nærpersoner og aktuelt regionsenter.

Syn
Hensikten med en synskartlegging er at du og vi skal forstå hvordan ditt syn fungerer i ulike aktiviteter og sammenhenger. Vi kan måle synsfunksjonen på lang avstand, mellomavstand og på nært hold, og sjekker at brillene dine er riktige. Vi kan teste synsfelt, kontrastfølelse og lysbehov og vi kan prøve ut forskjellige typer av filterglass. Vi tilbyr kartlegging, demonstrasjon og utprøvning av hjelpemidler til for eksempel lesing, databruk, bruk av mobiltelefon og mobilitet.

Hørsel
En hørselskartlegging starter med å snakke om hvordan du opplever din hørselsfunksjon og hva du har av hørselsbehov. Vi samtaler om dine forventninger og mål med eventuelle nye høreapparat, CI eller annet nytt hørselsteknisk utstyr. I tillegg bruker vi ulike målemetoder for å kartlegge din hørselsfunksjon. Vi kan foreta målinger som rentone-audiometri, benledningstest og IOWA test. I tillegg verifiserer vi innstillingene i høreapparatene, både for kvalitetssikre arbeidet som gjøres samt å sørge for at du får den lyden som lar deg fungere best mulig i hverdagen.

Psykososialt
Syns- og hørselstap virker inn på hverdagslivet, både praktisk, sosialt og følelsesmessig. Vi kan tilby samtale med klinisk sosionom for å vurdere om det kan være aktuelt med videre kurs og oppfølging fra Eikholt. Vi kan også formidle kontakt med kommune, Regionsenter, brukerorganisasjon eller andre instanser.

Klikk her for individuell søknad