Utadrettede tjenester

Ved behov gir vi også individrettede tjenester hjemme, på arbeidsplass, i bolig, på skole eller studiested , gjerne sammen med nasjonale, lokale eller regionale tjenesteytere. Utadrettede tjenester skal bidra til at personer med kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet i alle aldre og ulike faser av livet får et best mulig tilbud der de bor.

Eksempler på utadrettede tjenester kan være:
Kartlegging, tilrettelegging, opplæring og kompetanseoverføring til arbeidsplass / studiested. Samarbeid og kompetanseoverføring til voksenopplæring i kommunen, nærpersoner, bolig og skole.

Klikk her for individuell søknad