Tilbud til pårørende

Vi ønsker å bidra til at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet skal kunne bevare og utvikle sitt naturlige familienettverk. Vi har erfart at pårørende ofte har behov for å øke sin kompetanse på kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet og få informasjon om konsekvenser av dobbelt sansetap. Pårørende er derfor velkomne til å delta på individuelle tilbud sammen med bruker. I tillegg tilbyr vi par-kurs og familie/nettverkskurs m.m

Som pårørende regnes nærmeste familie og slektninger, samt nærstående personer som har jevnlig kontakt med bruker og på den måten kan sies å ha en pårørendes funksjon. Pårørende søker om tilbud på samme skjema som brukerne.

Klikk her for å gå til søknadsskjema.