Tilbud til par og familier

Vi gir tilbud til enkeltfamilier og par. Vi kan også lage kurs for flere familier sammen. Vi ønsker at nærpersoner i familie og nettverk skal få god informasjon om kombinert sansetap og de utfordringene det kan gi for alle i hverdagen. Vi underviser om syns- og hørselsfunksjon og kommunikasjon, tilpasset deltakernes alder. Vi har også øvelser og aktiviteter for å synliggjøre konsekvensene av sansetapet. Kursene lager vi med utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Fokus er på muligheter og gode strategier.

Klikk her for individuell søknad

 

Gruppekurs:

Par-kurs

Tidspunkt: 21. – 24. mars 2017
Søknadsfrist:  10. januar 2017

Mål:

• Å gi ektefelle/partner økt kompetanse på konsekvensene av kombinert sansetap
• Å gi paret gode strategier for kommunikasjon i dagliglivet

Kursinnhold/temaer:

• Øyet og syn
• Øret og hørsel
• Tegn og haptisk/taktil kommunikasjon
• Gode strategier for kommunikasjon i samlivet

Kursholdere: fagkonsulenter fra Regionsentrene og Eikholt
Kontaktperson: Bente Enggrav, bente.enggrav@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet

 

Familiekurs

Tidspunkt: 19. – 22. september 2017
Søknadsfrist:
01. juni 2017

Målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet og deres
barn og ektefelle/samboer.

Mål:

  • Å gi familien økt kompetanse på konsekvensene av kombinert sansetap
  • Å gi gode strategier for kommunikasjon i dagliglivet

Kursinnhold/temaer:

  • Øyet og syn
  • Øret og hørsel
  • Tegn og haptisk/taktil kommunikasjon
  • Aktiviteter for alle, tilrettelagt ut fra alder

Kursholdere: Fagkonsulenter fra Regionsentrene og Eikholt
Kontaktperson: Bente Enggrav, bente.enggrav@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet