Sanselig mat

Mål:
Å gi personer med kombinert sansetap økt kunnskap om sunt kosthold og ulike matvarer. For mange i målgruppen er det vanskelig å få oversikt over hva som finnes av nye sunne matvarer som kommer i butikkene. Det kan også være komplisert å innhente informasjon om god, variert og sunn mat. Målet vil være å bidra til økt kunnskap og gjenkjenning av nye matvarer gjennom bruk av ulike sanser.

Tema/kursinnhold:

  • Hva er sunn mat
  • Tips og råd om kosthold for å bevare god helse og livskvalitet generelt
  • Gamle og nye frukter og grønnsaker
  • Enkle oppskrifter til daglig bruk
  • Sanseopplevelser med mat; lukte, smake, kjenne på
  • Hjelpemidler/redskaper i matlaging

Tilbudet er under planlegging og mer info kommer etter hvert på våre hjemmesider.

Kontaktperson: Bente Enggrav bente.enggrav@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet