Punktskrift

Opplæring i grunnleggende kunnskaper i å bruke punkt i dagliglivet, ev. med utprøving av lese-list. Kurset gis i flere deler over en periode på ett og et halvt år.

Klikk her for individuell søknad