Optimalisering av syn

Det er viktig at synsfunksjonen er optimalisert så du kan bruke den i de aktiviteter og miljøer som er aktuelle for deg. Når synsfunksjonen er optimalisert, sparer du energi og øker utholdenheten din. Derfor kan vi tilby kartlegging av synsfunksjonen ut fra dine spesifikke behov. Du får også mulighet til å prøve ut ulike hjelpemidler eller strategier for å bruke iPad/ iPhone, data, lesing, mobilitet med mer.

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet