Naturskulptur

Naturskulptur er et kurs for voksne personer med medfødt døvblindhet. Kurset ble opprinnelig startet av foreldre som ønsket meningsfulle og lærerike aktiviteter for sine voksne barn når de hadde passert skolealder.

NaturskulpturKurset har utviklet seg gjennom mange år til å bli en læringsarena både for kursdeltakere med døvblindhet og for dem som er med som ledsagere. Eikholt har fått den store oppgaven å drive kursene videre i foreldrenes ånd, og i tillegg forankre det i fagfeltet for døvblindhet. Kombinasjonen av fri kunstnerisk aktivitet og påfyll av kompetanse om taktil sanselig opplevelse, samspill og kommunikasjon, er dette en unik møteplass og et sted for nye erfaringer og kompetanseutvikling.

Naturskulptur foregår på Johnsgård Turistsenter i Engerdal kommune.

Dato: 28. august – 01. september 2017

Mål: Kommunikasjon, samspill og mestring gjennom meningsfulle aktiviteter og kunstneriske opplevelser.

Tema/ kursinnhold: På dette kurset vil det hovedsakelig være skulptering i stein, jern og tre, og toving av ull. Flere av kurslederne er utøvende kunstnere med lang erfaring i kunstnerisk aktivitet i samarbeid med døvblinde. Det settes også opp obligatorisk teoretisk forelesning og tid til faglig diskusjon for ledsagerne.

Kontaktpersoner:
Kari Schjøll Brede, kari.s.brede@eikholt.no
Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no

Søknadsfrist: 1. mai 2017

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet