Mobilitet/ledsaging

Innføring i grunnleggende teknikker innen mobilitet og orientering. Eksempelvis ledsagerteknikker, orienterings-hjelpemidler, GPS, hvit stokk eller annet.

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet