Kulturuke

Dette er et kurs for voksne med medfødt døvblindhet

Dato: 24. – 28. april 2017

Mål: Skape lyst og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk. Skape rom for samhandling.

Tema/kursinnhold: Kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling.

Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset.

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no

Søknadsfrist: 10. januar 2017

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet