Kommunikasjon

Kurs i kommunikasjon gis som regel som individuelt kurs.

Eikholt tilbyr kurs hvor både du og eventuelt andre i familien lærer nye metoder og strategier for å kunne kommunisere bedre i dagliglivet.

Kommunikasjon for personer med kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet varierer fra person til person. Både kommunikasjonsform, behov for avstand til samtalepartner og hensyn til lysforhold varierer. Ofte brukes en kombinasjon av forskjellige kommunikasjonsformer.

Kursdeltakerne skal lære seg kommunikasjonsformer som gjør det lettere å føre en samtale og redusere mulighetene for misforståelser.

Eksempler på kursinnhold kan være:

Norsk med tegnstøtte (NMT)
Norsk med tegnstøtte er norsk talespråk som støtes av tegn som er lånt fra norsk tegnspråk. Det benyttes av norskspråklige som støtte for munnavlesning.

Håndalfabet/bokstavert kommunikasjon
Valg av håndalfabet er individuelt. Håndalfabetene benyttes i kombinasjon med tegn eller tale og gjerne for å bokstavere navn, stedsnavn eller vanskelige ord og uttrykk som man ikke oppfatter. Tohåndsalfabetet er mye brukt blant eldre døve og blant personer med kombinert syns- og hørselshemning.

Taktilt tegnspråk
For noen vil det bli nødvendig å ha en overgang fra visuelt tegnspråk til taktilt tegnspråk, hvis du ikke kan oppfatte tegnspråk gjennom synet. For noen er det aktuelt bare i enkelte situasjoner, som i mørket eller når avstanden mellom de som snakker er for kort til å se tegnspråket. På Eikholt kan du få kurs og erfaring med taktilt tegnspråk i trygge omgivelser.

Haptisk kommunikasjon
Haptisk er et supplerende kommunikasjonsverktøy som består av signaler som gis ved berøring, gjerne på rygg, skulder, hånd kne eller fot. Det beskriver blant annet omgivelser, personer, reaksjoner og følelser. Eikholt kan gi undervisning i haptisk kommunikasjon.

For at vi skal være best mulig forberedt før du kommer til Eikholt innhenter vi ofte syns- og hørselspapirer og hjelpemiddelhistorikk.

Klikk her for individuell søknad

 

Gruppekurs:

Kommunikasjonskurs for tegnspråklige med ledsager

Del 1: 07. – 10. februar 2017
Del 2: 29. august – 01. september 2017

Søknadsfrist: 01. november 2016

Mål:

 • Lære nye kommunikasjonsformer og strategier
 • Få kunnskap om tegnspråk, taktilt tegnspråk og haptisk kommunikasjon
 • Få kunnskap om mobilitet og ledsagerteknikker
 • Få mulighet til å utvikle kunnskapen sammen med egen partner / venn / ledsager

Tema / kursinnhold:

Undervisning og praktiske øvelser i:

 • tegn og norsk tegnspråk
 • norsk taktilt tegnspråk og taktil bokstavering
 • haptisk kommunikasjon
 • ledsagerteknikker
 • mobilitet

Kursholdere: Kari Schjøll Brede, Cathrine Timm Sundin og Marit Kjus Garden
Kontaktperson: Kari Schjøll Brede, kari.s.brede@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet

 

Kommunikasjon med alle sanser

Del 1: 07. – 10. februar 2017
Del 2: 09. – 12. mai 2017
Søknadsfrist: 01. november 2016

Mål:

 • Lære å tolke informasjon gjennom taktil sans (berøring og bevegelse)
 • Oppleve mestring
 • Aktiv deltakelse i fellesskap med andre
 • Økt kroppsbevissthet

Tema/kursinnhold:

 • Stimulering og bevisstgjøring av den taktile sansen ved hjelp av kreative aktiviteter
 • Brukermedvirkning/erfaringsutveksling
 • Fokus på samspill og kommunikasjon med andre gjennom taktilsansen
 • Bevisstgjøring i bruk av eventuelle restfunksjoner av syn / hørsel i aktivitetene
 • Tolke informasjon via lukt og smak
 • Fokus på fysiske aktiviteter som stimulerer til god helse og forebygging av stress.

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet

 

Kurs for tegnspråklige menn

Dato: 12. – 15. desember 2017

Søknadsfrist: 01. juni 2017

Mål:

 • Utfordrende aktiviteter i et tegnspråklig miljø
 • Lære nye kommunikasjonsformer og strategier
 • Få mer kunnskap om språk i bruk i ulike modaliteter
 • Få kunnskap om mobilitet
 • Få mulighet til å utveksle erfaringer

Kursinnhold/temaer: 

 • Utendørs fysiske aktiviteter med veiledning på tegnspråk
 • Aktiviteter innendørs med veiledning på tegnspråk
 • Undervisning i haptisk kommunikasjon
 • Undervisning i mobilitet
 • Uformelle diskusjonsgrupper med fokus på erfaringsutveksling om mestring av
  hverdagen

Kursholdere: Marit Kjus Garden med flere.
Kontaktperson: Kari Schjøll Brede,  kari.s.brede@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet