Kommunikasjon og kultur

Datoer:

  • 13. – 16. juni: søknadsfrist 10. januar 2017.
  • 12. – 15. desember: søknadsfrist 01. juni 2017.

Mål: Utvikle arena for sanseopplevelser, deltakelse og kulturelle opplevelser gjennom samhandling med andre i samme livssituasjon. Forebygge isolasjon gjennom å møte andre i samme livssituasjon for å utveksle erfaringer. Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier i sosiale situasjoner. Dette kurset benyttes også aktivt til utprøving av syns – og hørselstekniske hjelpemidler

Tema/ kursinnhold:
• Informasjon, demonstrasjon og utprøving av hjelpemidler og teknikker knyttet til ulike kreative aktiviteter
• Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling.
• Aktivitetene er tilpasset årstiden

Kursholdere: Inger Lise Vincent og Aashild Klopan.

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet