AV-klinikken

AV klinikken er en omorganisering av vårt allerede sterke syn og –hørselstilbud ved Eikholt. Vi har samlet vår kompetanse på ett hyggelig og godt tilrettelagt sted som inviterer til tverrfaglig samarbeid. Nytt moderne utstyr på både syn og hørselsrommene gir oss flere verktøy og større muligheter for utredning, kartlegging og rehabilitering av våre brukere med kombinerte sansetap.

 

Klikk her for individuell søknad