ADL – aktiviteter i dagliglivet

Lære teknikker/ måter for å mestre dagliglivet, for eksempel utprøving av enkle hjelpemidler, matlaging og personlig hygiene m.m.

Klikk her for individuell søknad

Gruppekurs:

Aktiviteter i dagliglivet (ADL) og mobilitet

Del 1: 07. – 10. mars 2017
Del 2: 30. mai – 02. juni 2017

Søknadsfrist:  10. januar 2017

Mål:
Å mestre aktiviteter i dagliglivet for å bli mer selvstendig og selvhjulpen i hverdagen

Tema/kursinnhold:

  • Lære om betydningen av oversikt og orden
  • Lære strategier/ ferdigheter, mobilitet/ merking m. m
  • Hjelpemidler i dagliglivet, praktiske/digitale m. m
  • Bruke sansene med god tilrettelegging, f. eks belysning/kontraster
  • Sosiale ferdigheter

Kursholdere:
Kontaktperson: Ann-Britt Johansson, ann-britt.johansson@eikholt.no

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet