Stressmestring – Oppmerksomt nærvær og yoga i to deler

Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse krever konstant konsentrasjon for å orientere seg og for å kommunisere med omverdenen. Dette medfører en energibruk som er utfordrende å håndtere. Yoga kan bidra til større ro, konsentrasjon og økt mestring av ulike utfordringer i dagliglivet.Les mer...

Parkurs

Uke 12 (20. – 23. mars) Søknadsfrist: 10. januar 2018 Mål: • Gi ektefelle/partner økt kompetanse på konsekvensene av kombinert sansetapLes mer...

Filterbriller

Uke 12 (20. – 23. mars) Søknadsfrist: 10. januar 2018 eller Uke 38 (18. – 21. sept.) Søknadsfrist: 1. juniLes mer...

Haptisk kommunikasjon

Haptisk kommunikasjon er signaler gitt til en person via berøringssansen. Signalene beskriver omgivelsene og formidler visuelle og auditive inntrykkLes mer...

Eikholt søker spesialrådgiver

Eikholt søker spesialrådgiver

Vi søker medarbeider til nyopprettet stilling, 100% eller to 50% stillinger. Fagstaben består av medarbeidere med kompetanse innen helse, IT, pedagogikk og sosialt arbeid. Virksomheten preges av omfattende brukerkontakt og bred klinisk erfaring og kompetanse.Les mer...