Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

Vellykket Nasjonal tolkekonferanse i haptisk kommunikasjon

HMS Buskerud og Eikholt arrangerte to fulle dager med fokus på haptisk kommunikasjon. Rundt 65 personer, hvor de fleste var tolker for døvblinde, var samlet på Eikholt 6. og 7. juni og tok både kursbygg og utearealene i bruk i teori, praksis og kollegiale diskusjoner.Les mer...

Personvernerklæring

Denne erklæringen forteller om hvordan Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde samler inn, lagrer og bruker personopplysninger. 1. Hvem er behandlingsansvarlig?Les mer...

Stressmestring – Oppmerksomt nærvær og yoga i to deler

Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse krever konstant konsentrasjon for å orientere seg og for å kommunisere med omverdenen. Dette medfører en energibruk som er utfordrende å håndtere. Yoga kan bidra til større ro, konsentrasjon og økt mestring av ulike utfordringer i dagliglivet.Les mer...

Parkurs

Uke 12 (20. – 23. mars) Søknadsfrist: 10. januar 2018 Mål: • Gi ektefelle/partner økt kompetanse på konsekvensene av kombinert sansetapLes mer...

Filterbriller

Uke 12 (20. – 23. mars) Søknadsfrist: 10. januar 2018 eller Uke 38 (18. – 21. sept.) Søknadsfrist: 1. juniLes mer...

Haptisk kommunikasjon

Haptisk kommunikasjon er signaler gitt til en person via berøringssansen. Signalene beskriver omgivelsene og formidler visuelle og auditive inntrykkLes mer...

Helsesportkurs november 2015

Helsesportkurs november 2015

Helsesportkursene på Eikholt er tilrettelagt for å være en best mulig læringsarena for studentene ved de tre utdanningsstedene for tegnspråk og tolkeutdanning i Norge: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter ved Norges Idrettshøgskole, linje for fysisk aktivitet og helse, har ansvar for treningsopplegget.Les mer...

Fagkonferanse og åpning av AV-klinikken

Fagkonferanse og åpning av AV-klinikken

15.september ble en gledens dag. Vi markerte åpningen av et nytt tilbud: AV-klinikken, klinikk for audio-visuell utredning og tilpasning. Vi avholdt også vår fagkonferanse med temaet "Taleforståelse som en audiovisuell prosess". Last ned presentasjonene fra konferansen nederst i artikkelen.Les mer...

Naturskulptur 2015

Naturskulptur 2015

Nok en gang ble kurs for døvblindfødte voksne arrangert på Johnsgård Turistsenter i regi av Eikholt Nasjonalt Ressurssenter for Døvblinde. I denne artikkelen har vi samlet rapporter fra Kari Fretheim.Les mer...

Eikholt søker spesialrådgiver

Eikholt søker spesialrådgiver

Vi søker medarbeider til nyopprettet stilling, 100% eller to 50% stillinger. Fagstaben består av medarbeidere med kompetanse innen helse, IT, pedagogikk og sosialt arbeid. Virksomheten preges av omfattende brukerkontakt og bred klinisk erfaring og kompetanse.Les mer...